< Takaisin

Kannanotto Itämeren ja merellisen lähiluontomme puolesta

Meri on olennainen osa Helsinkiä. Upea merellinen lähiluontomme on vailla vertaa, ja haluamme nauttia siitä jatkossakin. Haastamme kuntavaaliehdokkaat sitoutumaan Itämeren hyvinvointia ajaviin toimiin, sillä Itämeren luonto- ja virkistysarvot on turvattava.

Vuoden 2019 alusta alkaen SATAKOLKYT-hanke on innostanut helsinkiläisiä liikkumaan lähirannoillaan ja siivoamaan niiltä roskia. Merellistä ympäristöämme uhkaa rehevöitymisen lisäksi myös roskaantuminen. Hankkeessamme on havaittu, että valtaosa meriroskasta on muoviroskaa, kuten pakkauksia, tupakantumppeja ja rakennustyömailta mereen päätynyttä roskaa. Meressä muovi hajoaa hiljalleen mikromuoviksi, josta aiheutuu monenlaisia ongelmia merieliöille ja myös ihmisille.

Vaadimme kaupunkilaisten tietoisuuden vahvistamista Itämeren roskaantumisesta ja roskien haitoista. Ihmisten yleiseen kulutuskäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa lisäämällä tietoa roskien ja mikromuovien haitoista sekä kuluttajien omista vaikutusmahdollisuuksista. Helsinkiläiset nuoret ilmaisevat toistuvasti kyselyissä olevansa huolissaan lähiluonnon roskaantumisesta. Tämä huoli on otettava vakavasti ja nostettava kunnallispolitiikassa keskiöön.

Vaadimme ympäristökasvatuksen ja Itämeri-kasvatuksen roolin vahvistamista Helsingissä. Ympäristökasvatuksen keinoin voidaan lisätä nuorten mahdollisuuksia toimia ympäristön puolesta. Toiminnan kautta nuorten luottamus omiin vaikutusmahdollisuuksiin kasvaa ja myönteinen tulevaisuudenkuva vahvistuu.

Vaadimme, että Helsinki ottaa yhä aktiivisemman roolin ilmastolle ja Itämerelle ystävällisen ruokavalion hyödyistä tiedottamisessa ja tämän mukaisten ateriavaihtoehtojen lisäämisessä kaupungin ruokapalveluissa. Helsinkiläisten on mahdollista tehdä ilmaston ja Itämeren kannalta kestäviä valintoja arjessaan, kun mahdollisuuksia siihen lisätään ja tällaisen ruokavalion eduista viestitään.

Itämeren tilasta ja rannoista huolehtiminen on tärkeää, jotta helsinkiläiset voivat lisätä omaa hyvinvointiaan liikkumalla puhtaassa lähiluonnossa. Me olemme valmiita tekoihin puhtaamman lähiluonnon puolesta, oletko sinä, kuntavaaliehdokas?

Lisäksi haastamme kaikki Helsingin kuntavaaliehdokkaat lähtemään mukaan siivoustalkoisiin Helsingin rannoille. Lisätietoa siivoustalkoisiin osallistumisesta osoitteessa www.satakolkyt.fi.

SATAKOLKYT-hankkeessa ovat mukana Pääkaupunkiseudun partiolaiset, Helsingin 4H-yhdistys, Helsingin NNKY, Helsingin vihreät nuoret ja Helsingin kaupungin Ympäristötoiminnan nuorisotyöyksikkö.

5.5.2021